Tag Archives: Hukum Nikah Siri

Hukum Nikah Siri Menurut Agama dan Negara

Ada dua jenis nikah dalam pandangan islam yang sering dipraktikkan masyarakat. Yaitu nikah yang sah dimata negara dan agama, serta ada pernikahan siri yang sah dimata agama saja. biasanya akad nikah siri di lakukan di jasa nikah siri secara diam-diam. Hukum nikah siri diperbolehkan dalam islam, walaupun dimata negara dianggap …

Read More »